Proizvodnja ur (26.520)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja ur vseh vrst, tudi za armaturne plošče
  • proizvodnja ohišij za ure, tudi iz plemenitih kovin
  • proizvodnja opreme za merjenje, evidentiranje ali drugo prikazovanje časa ali časovnih intervalov, kot so parkirne ure, ure za žigosanje časa in datuma
  • proizvodnja časovnih stikal, procesnih ur in podobnih naprav
  • proizvodnja sestavnih delov za ure, kot so urni mehanizmi, vzmeti, kamni, kolesca, številčnice, urna nihala ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja ur vseh vrst, tudi za armaturne plošče
 • proizvodnja ohišij za ure, tudi iz plemenitih kovin
 • proizvodnja opreme za merjenje, evidentiranje ali drugo prikazovanje časa ali časovnih intervalov, kot so parkirne ure, ure za žigosanje časa in datuma
 • proizvodnja časovnih stikal, procesnih ur in podobnih naprav
 • proizvodnja sestavnih delov za ure, kot so urni mehanizmi, vzmeti, kamni, kolesca, številčnice, urna nihala ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015