Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže (17.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja embalaže iz valovitega kartona;
  • proizvodnja embalaže iz papirja in kartona;
  • proizvodnja kartonskih škatel in zloženk;
  • proizvodnja papirnih vreč in vrečk;
  • proizvodnja druge embalaže iz kartona in papirja;
  • proizvodnja pisarniških škatel iz kartona in tovrstnih izdelkov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja valovitega papirja in kartona;
 • proizvodnja embalaže iz valovitega kartona;
 • proizvodnja embalaže iz papirja in kartona;
 • proizvodnja kartonskih škatel in zloženk;
 • proizvodnja papirnih vreč in vrečk;
 • proizvodnja druge embalaže iz kartona in papirja;
 • proizvodnja pisarniških škatel iz kartona in tovrstnih izdelkov;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015