Proizvodnja vina iz grozdja (11.020)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 • Pred pričetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o vinu

 • Pridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:

  Pred opravljanjem dejavnosti se morajo pridelovalci grozdja in vina, vpisati v register na pristojni Upravni enoti. Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

  Za opravljanje dejavnosti je potrebna ustrezna izobrzba ali uspešno opravljeno usposabljanje iz kletarjenja in stekleničenja vina.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja vina;
  • proizvodnja penečega vina;
  • proizvodnja vina iz koncentriranega grozdnega mošta;
  • mešanje, čiščenje in stekleničenje vina;
  • proizvodnja nizko- ali brezalkoholnega vina;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja vina;
 • proizvodnja penečega vina;
 • proizvodnja vina iz koncentriranega grozdnega mošta;
Sem spada tudi:
 • mešanje, čiščenje in stekleničenje vina;
 • proizvodnja nizko;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Stiskanje grozdja;
 • Odkup grozdja od kmetov (Odkup sam po sebi ni storitev. Če poslovni subjekt odkupuje grozdje zato, da ga predela, storitev spada v 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja; Če ga proda naprej spada v 46.210);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016