Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež (13.940)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja vrvi, vrvic in kablov iz tekstilnih vlaken ali trakov ipd., ne glede na to, ali so impregnirani, prevlečeni z gumo ali s plastičnimi masami ali ne;
  • proizvodnja vozlanih mrež iz vrvic in vrvi;
  • proizvodnja izdelkov iz vrvi ali mrež: ribiških mrež, ladijskih odbojnikov, razkladalnih blazin, nakladalnih zank, vrvi ali kablov, opremljenih s kovinskimi obroči;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vrvarstvo - lanene in konopljine vrvi;
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja vrvi, vrvic in kablov iz tekstilnih vlaken ali trakov ipd., ne glede na to, ali so impregnirani, prevlečeni z gumo ali s plastičnimi masami ali ne;
 • proizvodnja vozlanih mrež iz vrvic in vrvi;
 • proizvodnja izdelkov iz vrvi ali mrež:
  • ribiških mrež,
  • ladijskih odbojnikov,
  • razkladalnih blazin,
  • nakladalnih zank,
  • vrvi ali kablov, opremljenih s kovinskimi obroči;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja ribiških pripomočkov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015