Strateške dejavnosti

Strateške dejavnosti so dejavnosti, ki se navezujejo na strateško blago. Strateško blago so strateške snovi, strateška oprema in strateška tehnologija.

Strateška dejavnost je vsak:

 • razvoj;
 • raziskava;
 • proizvodnja;
 • predelava;
 • uničenje;
 • poraba;
 • uporaba;
 • promet;
 • tranzit;
 • oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago.

Strateške dejavnosti se lahko izvajajo pod izpolnjenimi pogoji za:

 • industrijske, kmetijske, farmacevtske, medicinske, znanstveno-raziskovalne in druge miroljubne namene;
 • za zaščito pred sredstvi za množično uničenje;
 • v vojaške namene;
 • za vzdrževanje javnega reda in miru.

Zavezanec za izvajanje strateške dejavnosti je vsaka pravna oseba, vključno z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi javnimi ustanovami ter državnimi organi ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strateško dejavnost.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2019