Radijska dejavnost

Radijska dejavnost spada v radijsko in televizijsko dejavnost.

Radijska in televizijska dejavnost je ustvarjanje (produkcija) radijskih programov z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti.

V dejavnost so vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja radijskih in televizijskih programskih vsebin med posameznimi izdajatelji z namenom, da bi bile priobčene javnosti.

Radijska dejavnost vsebuje dejavnost priprave radijskih programov in oddajanje le-teh pridruženim studiem ali naročnikom, in sicer prek radijskih oddajnih studiev in naprav za oddajanje slušnih programov javnosti. Zajeto je tudi oddajanje radijskih programov prek interneta (internetne radijske postaje). Sem spada tudi oddajanje podatkov, združeno z oddajanjem radijskih programov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015