Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (18.200)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvirnikov na gramofonske, laserske in podobne plošče in magnetne trakove;
  • razmnoževanje videozapisov iz izvirnikov na magnetne trakove, digitalne plošče (CD, DVD) ali druge nosilce videozapisa;
  • razmnoževanje izvirnikov programske opreme in podatkov na diskete in trakove;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015