Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pridelava in distribucija rastlin in rastlinskih proizvodov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader, če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.I, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene znotraj EU, oziroma če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.II, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene v varovano območje, priznano za določen rastlinski škodljiv organizem.

Varovano območje je območje, ki je prosto določenega rastlinskega škodljivega organizma, in ima ta status uradno priznan s strani EU Komisije.

Rastline so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno s semeni:

 • plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,
 • vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim zamrzovanjem,
 • gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za razmnoževanje,
 • rezano cvetje,
 • veje z listi ali iglicami,
 • posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,
 • listi, listje,
 • tkivne kulture,
 • živ cvetni prah,
 • cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči,
 • seme v botaničnem pomenu, razen tistega, ki ni namenjeno setvi.

Rastline za saditev so:

 • rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo presajene,
 • rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi.

Saditev je namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast in generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki in ki niso rastline. Za rastlinski proizvod se šteje tudi les, če je v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z lubjem ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu kakršnih koli predmetov v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali palet v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

Pred začetkom pridelave/distribucije rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A.I. in s Seznama V.A.II se morajo pridelovalci vpisati v Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (FITO register), ki ga vodi pristojni organ.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018