Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo (98.100)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

V ta podrazred spadajo neopredeljene proizvodne dejavnosti gospodinjstev, pri čemer se produkt uporabi samo za njihove lastne potrebe. Sem spadajo npr. nabiranje sadežev, kmetovanje, izgradnja bivališč, izdelava oblačil, izdelava gospodinjskih potrebščin ipd.

Če se gospodinjstva ukvarjajo tudi s proizvodnjo blaga za trg, se razvrstijo v ustrezno dejavnost.

Za dodatne informacije se obrnite na pristojno ministrstvo.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 03. 2015