Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Reja drobnice

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost in je ena izmed okolju prijaznejših oblik živinoreje.

Med dejavnost reje drobnice spada:

  • vzreja in reja ovac in koz,
  • prireja strižene volne,
  • prireja ovčjega in kozjega mleka.

Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik drobnice registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik drobnice mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register drobnice (CRD), da so podatki o premikih drobnice točni in pravočasno sporočeni v CRD, ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu.

Imetnik je dolžan voditi register drobnice na gospodarstvu (RDG)


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015