Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (86.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški službi

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.

  Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška zbornica Slovenije

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • specialistično svetovanje, diagnostika in zdravljenje
 • dejavnost specialističnih ambulant, ki jo opravljajo zdravniki specialisti. Dejavnost se lahko opravlja v zdravstvenih domovih, v prostorih podjetij, zasebnih ordinacijah, ustanovah za socialno varstvo ipd. kot tudi na bolnikovem domu. Dejavnost obsega ambulantno obravnavo nehospitaliziranih bolnikov.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Svetovanje - zdravstveno specialistično zunajbolnišnično;
 • Storitev presaditve las, ki jo opravi zdravnik;
 • Specialistični pregledi;
 • Rentgenologija;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015