Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (86.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški službi

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
  Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška zbornica Slovenije.

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • svetovanje, diagnostika in zdravljenje, ki ga opravljajo zdravniki splošne medicine
 • dejavnost splošnih ambulant, ki se lahko opravlja v zdravstvenih domovih, v prostorih podjetij, zasebnih ordinacijah, ustanovah za socialno varstvo ipd., kot tudi na bolnikovem domu
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Splošno zdravstveno svetovanje;
 • Mrliški ogled in odvzem telesnih tekočin s trupla;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015