Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (90.020)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

  Kulturni delavec/samostojni ustvarjalec na področju kulture:

  Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

  Vir: Ministrstvo za kulturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • pomožne dejavnosti, potrebne za izvedbo umetniških predstav:
  • dejavnost režiserjev, producentov, vodij gledaliških skupin, scenaristov, postavljavcev kulis, odrskih delavcev, kostumografov, tehnikov za odrsko razsvetljavo ipd.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Prirejanje koncertov;
 • Storitev organizacije koncertov (tudi dobrodelnih);
 • Dejavnost ozvočenja prireditev;
 • Organiziranje uprizoritve umetniških, kulturnih predstav;
 • Organizacija raznih prireditev, glasbenih dogodkov, koncertov;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015