Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (52.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vlečna služba in pomoč na cesti
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnosti, povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora:
  • obratovanje železniških in avtobusnih postaj ter postaj za ravnanje s tovorom;
  • obratovanje ranžirnih postaj in druge železniške infrastrukture;
  • obratovanje cestne infrastrukture, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž, kolesarnic;
 • vlečna služba in pomoč na cesti;
Sem spada tudi:
 • utekočinjanje zemeljskega plina za transport, opravljeno zunaj plinskih polj;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Postajališča za avtodome brez infrastrukture (parkirišča);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016