Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje (85.320)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Javne in zasebne šola morajo imeti zagotovljene strokovne delavce, prostor in opremo, zasebne šole, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih pa predpisane pogoje za prostor v javni šoli.

  Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z navedenim zakonom.

  Strokovni delavci v poklicni oziroma strokovni šoli so:

  • Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju;
  • Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju;
  • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju;
  • Knjižničar v vzgoji in izobraževanju;
  • Laborant v vzgoji in izobraževanju;
  • Organizator v vzgoji in izobraževanju

  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Glede na slovenski izobraževalni sistem obsega razred NACE Rev. 2 »85.32 Technical and vocational secondary education« dejavnosti institucij, ki izvajajo programe v kategorijah/ravneh 3B in 3C Višje sekundarno izobraževanje (ISCED 1997). Te institucije hkrati izvajajo tudi programe, ki omogočajo, da se po drugi poti nadaljuje ali dokonča srednje strokovno izobraževanje (programi poklicnega tečaja), ki pa jih po obstoječi slovenski praksi razvrščamo v kategorijo/raven 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997).

Skladno s tem v Sloveniji razred 85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje obsega dejavnosti institucij, ki izvajajo programe v ustreznih kategorijah/ravneh 3 in 4 (ISCED 1997). Sem spada izobraževanje, katerega temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega sorodnega poklica ali več oziroma priprava na delo. Splošno znanje se povezuje s strokovnim, v nekaterih programih tudi s praktičnim delom.

Sem se razvršča izobraževanje, ki se izvaja po:

 • javno veljavnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
 • srednjega tehniškega in
 • drugega strokovnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje, poklicni tečaji).
Sem spada tudi:
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje s prilagoditvami za odrasle
Vir: Statistični urad RS

 


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015