Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži (35.230)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Energetski zakon

Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo. Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:

 • proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
 • proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
 • predelavo nafte ali naftnih derivatov,
 • transport energije in goriv po omrežjih,
 • dejavnost sistemskega operaterja,
 • skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
 • dobavo električne energije, plina ali toplote,
 • organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
 • zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom.

Zakon predpisuje naslednje poklice:

 • Polnilec tehničnih plinov;
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij;
 • Stikalničar v industriji;
 • Upravljalec centralnega ogrevanja;
 • Upravljalec črpalnih naprav;
 • Upravljalec industrijske peči;
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja;
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav;
 • Upravljalec kotla;
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem;
 • Upravljalec plinskih naprav;
 • Upravljalec priprave vode;

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • distribucija in oskrba s plinastimi gorivi vseh vrst po plinovodni mreži;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 11. 08. 2015