Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (46.460)

Sem spada:

  • trgovina na debelo z zdravili in farmacevtskimi izdelki,
  • trgovina na debelo z medicinskimi instrumenti in opremo ter materiali,
  • trgovina na debelo z ortopedskimi pripomočki.

Sem spadajo naslednje regulirane dejavnosti:

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016