Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

Sem spada:

  • trgovina na debelo s kovinskimi izdelki, ključavnicami
  • trgovina na debelo z izdelki za pritrjevanje
  • trgovina na debelo s parnimi kotli
  • trgovina na debelo s sanitarno inštalacijsko opremo:
  • cevmi, pipami, tesnili, čepi, spojkami, koleni, gumijastimi cevmi ipd.
  • trgovina na debelo z ročnim orodjem, kot so kladiva, žage, izvijači ipd.

Sem spada tudi:

  • trgovina na debelo z ročnimi orodji z motorjem

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016