Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

Sem spada:

  • trgovina na debelo s transportno opremo, razen motornih vozil, motornih koles in koles
  • trgovina na debelo z industrijskimi roboti
  • trgovina na debelo z žico, stikali in drugo inštalacijsko opremo za industrijsko rabo
  • trgovina na debelo z električnimi napravami, kot so elektromotorji, transformatorji
  • trgovina na debelo z drugje neomenjenimi stroji, ki se uporabljajo v industriji, trgovini in navigaciji

Sem spada tudi:

  • trgovina na debelo z merilnimi instrumenti in napravami

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016