Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

Sem spada:

  • trgovina na drobno s svežim in konzerviranim sadjem in zelenjavo.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga zanadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem alispremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodajapotrošnikom ali potrošnicam.

Sadje in zelenjavo lahko dajejo v promet fizične in pravne osebe, ki so nosilci živilske dejavnosti in so vpisani v register živilskih obratov.

S trgovino na drobno se smejo ukvarjati le trgovci, ki vodijo podatke o trgovskem blagu, imajo ustrezno določen odpiralni čas in zagotavljajo minimalne tehnične in prostorske pogoje.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016