Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

Sem spada:

  • specializirana trgovina na drobno s tkaninami
  • specializirana trgovina na drobno s pletilno prejo
  • specializirana trgovina na drobno s šivalnimi potrebščinami, iglami, sukanci ipd.
  • specializirana trgovina na drobno z osnovnim materialom za preproge, tapiserije ali vezenine
  • specializirana trgovina na drobno z gospodinjskim perilom, kot so rjuhe, namizni prti, brisače ipd.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016