Umetniško uprizarjanje (90.010)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

  Kulturni delavec/samostojni ustvarjalec na področju kulture:

  Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

  Vir: Ministrstvo za kulturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odrskih prireditev:
  • dejavnost gledaliških in cirkuških skupin, ansamblov, orkestrov ipd.
  • dejavnost samostojnih umetnikov, kot so igralci, plesalci, glasbeniki, govorniki, predavatelji
  • dejavnost voditeljev predstav in prireditev, diskdžokejev
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Samostojni manekeni in modeli;
 • Gledališke predstave ;
 • Komentiranje športnih oddaj po radiu ali TV ;
 • Vodenje radijskih in televizijskih oddaj;
 • Predavanja/storitev samostojnih predavateljev v zvezi s kulturnimi, razvedrilnimi in rekreacijskimi dejavnostmi;
 • Storitve statistov, nastopanja v filmih in reklamah, oglasih;
 • Dejavnost priložnostnih govornikov (na pogrebih in zabavah)

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2016