Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Stanovanjski zakon

  • Upravnik večstanovanjske hiše je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu- Register upravnikov vodi pristojna upravna enota oziroma organ mestne občine, na območju katere je večstanovanjska stavba- Stanovanjski zakon.

Vir: Ministrstva za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • upravljanje eno;
  • upravljanje stanovanj v časovnem zakupu (time sharing) za plačilo ali po pogodbi;
  • upravljanje proizvodnih, poslovnih in drugih nestanovanjskih objektov za plačilo ali po pogodbi;
  • upravljanje kmetijskih, gozdnih in drugih posestev za plačilo ali po pogodbi;
Sem spada tudi:
  • pobiranje najemnin;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Dajanje stolpa v najem za namestitev oddajnikov - poslovni subjekt ima stolp samo v upravljanju;
  • Storitve koordinatorja v stanovanjskem bloku, ki skrbi za nemoteno obratovanje in vzdrževanje stanovanjske stavbe;
Vir: Statistični urad RS

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015