Prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Prvo usposabljanje koordinatorjev lahko izvajajo izvajalci, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje prvega usposabljanja koordinatorjev od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo, zanj zaprosi pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izvajanje programa prvega usposabljanja nadzoruje Inšpektorat RS za delo. Izvajalec prvega usposabljanja mora najkasneje 15 dni pred izvedbo prvega usposabljanja na inšpektorat javiti kraj in datum prvega usposabljanja. Izvajalec mora obveščati ministrstvo o vsaki spremembi programa prvega usposabljanja koordinatorjev.

Ministrstvo o izvajalcih, ki imajo pooblastilo za prvo usposabljanje, vodi vpisnik, ki vsebuje:

  • zaporedno številko vpisa;
  • ime in naslov izvajalca;
  • datum vloge;
  • številko in datum odločbe;
  • datum vpisa pooblastila v vpisnik;
  • datum odvzema pooblastila.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016