Vrednotenje tveganja in škode (66.210)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Ta podrazred vključuje opravljanje administrativnih storitev zavarovanja, kot je ocena in poravnavanje zavarovalnih zahtevkov.

Sem spada:
  • ocenjevanje zavarovalnih zahtevkov:
    • usklajevanje zahtevkov
    • ovrednotenje tveganja in škode
    • usklajevanje povprečnih terjatev in izgub
  • poravnavanje škodnih zahtevkov

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod;
  • Zavarovalništvo, ocenjevanje škode;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015