Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost (81.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Te dejavnosti so:

 • izvajanje kombiniranih pomožnih storitev v objektih, kot so:
  • skrb za obratovanje hišnih naprav;
  • dvigal;
  • pralnic;
  • varovanje, čiščenje, skrb za centralno ogrevanje;
  • manjša popravila;
  • druga hišniška opravila;

  Vir:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Izvajanje kombiniranih pomožnih storitev v objektih, kot so skrb za obratovanje hišnih naprav (dvigal, pralnic, varovanje, čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška opravila).

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Manjša popravila (menjava varovalk, žarnic) v okviru hišniških storitev;
 • Doziranje tekočine za preprečevanje nastanka vodnega kamna v sanitarni in vodovodni stanovanjski inštalaciji (V primeru, da doziranje tekočine opravlja oseba, ki redno vzdržuje objekte in opravlja še kup drugih storitev (npr. hišnik): 81.100; Če gre za samostojno storitev vodovodnega inštalaterja, spada v podrazred 43.220);
  Vir: Statistični urad RS

  Sem spada:

  • izvajanje kombiniranih pomožnih storitev v objektih, kot so skrb za obratovanje hišnih naprav (dvigal, pralnic, varovanje, čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška opravila)

  Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

  Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.


  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015