Izvajanje zamenljivih poštnih storitev

Zamenljive poštne storitve so poštne storitve, ki spadajo v nabor univerzalnih storitev, saj so v zadostni meri medsebojno zamenljive z univerzalno storitvijo.

Med zamenljive poštne storitve tako spadajo:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke.

Za izvajanje zamenljivih poštnih storitev je treba predhodno pisno ali po elektronski pošti obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja Republike Slovenije (AKOS). Na podlagi presoje analize stanja trga poštnih storitev pristojni organ izda ugotovitveni sklep, kasneje pa je treba skleniti pogodbo o dostopu do poštnega omrežja s Pošto Slovenije, d. o. o.

Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je zadolžen tudi za ustrezno dostavljanje in vročanje poštnih pošiljk. Poštne pošiljke se dostavlja v hišni predalčnik ali poštni predal v prostorih izvajalca. Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk, ali odraslemu članu gospodinjstva ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika.

Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je zavezanec za plačilo obveznosti AKOS-u. Voditi mora ločene računovodske evidence, objaviti splošne pogoje in cene ter se držati načela zaupnosti in varovanja podatkov.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivoin se izvaja v skladu z Direktivami 2002/39/ES,2008/6/ES, 97/67/ES.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016