Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti (82.910)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • ocenjevanje kreditne sposobnosti fizičnih in pravnih oseb (ocena bonitete) po naročilu;
  • zbiranje plačil za račune, čeke, menice, pogodbe ipd. ter nakazovanje denarja naročniku;
  • izterjava zapadlih računov ter izterjava dolga za račun naročnika;

Vir: Statistični urad RS


Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Izterjava dolgov;

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 05. 06. 2018