Zobozdravstvena dejavnost (86.230)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
  Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori
  in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški službi

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
  Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška
  zbornica Slovenije.

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • splošna ali specialistična zobozdravstvena dejavnost, ki jo opravljajo zobozdravniki in zobozdravniki specialisti in vključuje zobozdravstveno preventivo in zdravljenje. Lahko se opravlja v zasebnih ordinacijah, v zdravstvenih domovih ali v zobnih ambulantah šol, podjetij, ustanov ipd;
 • ortodontska dejavnost;
Sem spada tudi:
 • zobozdravstvena kirurška dejavnost;
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015