Obdelava semen (01.640)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

V ta podrazred spadajo dejavnosti v zvezi z izboljševanjem kakovosti semenskega materiala s čiščenjem, odstranjevanjem neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter s sušenjem semen za skladiščenje.

Vključena je tudi dodelava semen, vključno z gensko spremenjenimi.

Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 07. 2015