Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (74.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o vinu

 • Ocenjevanje vin izvajajo pooblaščene organizacije.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbere pooblaščene organizacije na podlagi javnega razpisa.

  Pooblaščene organizacije morajo izpolnjevati pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti.

  Organoleptično ocenjevanje vzorcev izvaja najmanj petčlanska komisija pokuševalcev pod okriljem pooblaščenih organizacij.

  Pokuševalec je posameznik, ki ima ustrezno izobrazbo in se je udeležil predpisanih strokovnih izobraževanj.

  Pooblaščene organizacije so tiste organizacije, ki jih ministrstvo imenuje za opravljanje nalog ocenjevanja.

  Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o revidiranju

 • Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

  Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

Vir:Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo zelo različne storitvene dejavnosti, namenjene pretežno poslovnim strankam. Zajete so dejavnosti, ki zahtevajo posebno strokovno znanje in usposobljenost. Tu niso zajete tekoče, rutinske, običajno kratkotrajne poslovne operacije.

Sem spada:
 • posredništvo pri sklepanju poslov, tudi pri prodaji podjetij, profesionalnih praks ipd.
 • posredništvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami ter pravicami, ki se nanašajo na industrijsko lastnino (patente, blagovne znamke, licence, franšize ipd.)
 • ocenjevanje, razen ocenjevanja nepremičnin in cenitev škode
 • svetovanje na področju varovanja
 • svetovanje s področja ekologije
 • napovedovanje vremena
 • svetovanje na področju agronomije, gozdarstva
 • drugo strokovno in znanstveno svetovanje
Sem spada tudi:
 • dejavnost agencij in agentov, ki v imenu igralcev iščejo zaposlitev pri filmskih, gledaliških ali drugih predstavah ali v športu ter agencij za plasiranje knjig, iger, umetnin, fotografij ipd. pri založnikih

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Iskanje zaposlitve igralcem, športnikom;
 • Zastopanje družbe  - prokurist (ni pravno)
 • Pisanje izvedenskih mnenj (za sodišče ali za stranko) s področja davkov;
 • Storitve agenta nogometnih igralcev;
 • Storitve somelierjev;
 • Pomoč pri pridobivanju patentnih pravic za drugo osebo;
 • Storitve NLP coachinga kot strokovno svetovanje posameznikom in podjetjem (gre za osebni in poslovni coaching, ki ljudem pomaga dosegati boljše rezultate in zadovoljstvo v osebnem življenju in poslovnem svetu);
 • Pregled dimnika, materiala iz katerega je zgrajen in ocena stanja v kakršnem se dimnik nahaja;
 • Svetovanje o zdravi prehrani;
Vir: Statistični urad RS

 


Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015