Dejavnost pri iskanju zaposlitve (78.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o urejanju trga dela

 • V ta podrazred spada dejavnost Posredovanje zaposlitve. Pogoji za opravljanje dejavnosti so na voljo tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • iskanje, izbira in nameščanje osebja, opravila v zvezi z zaposlovanjem tako za potencialne delodajalce kot delojemalce:
  • testiranje in izbor kandidatov,
  • preverjanje priporočil,
  • iskanje in nameščanje vodilnega kadra,
  • dejavnosti ob sklepanju pogodb o delu,
  • dejavnost agenciji za zaposlovanje prek interneta,
  • priprava seznamov prostih delovnih mest, napotitev iskalcev zaposlitve,
 • dejavnost agencij za iskanje gledaliških, filmskih zasedb.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Storitve zasebnega varovanja
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2018