Varovanje (80.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

   Vir:Ministrstvo za notranje zadeve

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti v zvezi s prevozom dragocenosti ali denarja z varnostnimi vozili,
  • varovanjem oseb,
  • varovanjem zgradb, pisarn, tovarn, gradbišč, hotelov, gledališč, plesišč, nakupovalnih centrov, športnih objektov ipd.
  Sem spada tudi:
  • poligrafske storitve
  • dresiranje psov čuvajev

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Storitve zasebnega varovanja;
  Vir: Statistični urad RS

  Vir: Ministrstvo za notranje zadeve | Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015