Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pakiranje (82.920)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o vinu

 • Pridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:

  Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljihpridelkov in izdelkov ter izdelava satnic,
  • storitev pakiranje pridelkov in izdelkov,
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • pakiranje za tuj račun (za plačilo ali po pogodbi), ne glede na to, ali je vključen tudi avtomatski postopek:
  • stekleničenje tekočin, tudi pijače in hrane
  • pakiranje trdnih snovi v mehurjaste omote, prevleke iz folij ipd.
  • pakiranje mesa in drugih živil
  • zaščitno pakiranje farmacevtskih preparatov
  • etiketiranje, označevanje, žigosanje
  • zavijanje daril in paketov
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Aranžiranje oz. zavijanje in okraševanje daril in paketov;
  Vir: Statistični urad RS

   

   


  Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018