Dejavnosti za javni red in varnost (84.240)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

   Vir: Ministrstvo za javno upravo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • vodenje in delovanje rednih in pomožnih policijskih sil, ki jih financira država, ter pristaniških, mejnih, obalnih straž in drugih posebnih policijskih enot, tudi za urejanje prometa, registracijo tujcev in vodenje policijskih dosjejev;
  • zagotavljanje oskrbe za nujno pomoč ob naravnih nesrečah doma;
  Vir: Statistični urad RS

  Datum zadnje spremembe strani: 15. 05. 2018