Preizkušanje hidrantnih omrežij

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Hidrantna omrežja lahko preizkušajo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • registrirani morajo biti za tehnične preizkuse in analize (opravljanje dejavnosti preizkušanja gasilnotehničnih sredstev);
 • zaposlenega morajo imeti vsaj enega tehničnega nadzornika;
 • imeti morajo ustrezno tehnično opremo.

Hidrantna omrežja lahko preizkuša izvajalec, če ima naslednjo opremo:

 • prehodni kos z dvema B-spojkama in s priključkom za manometer v sredini dva kosa;
 • prehodno spojko B C dva kosa;
 • orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B-iztokom, ključ za spojke) dva kompleta;
 • slepo spojko C dva kosa;
 • ročnik s pipo navadni C en kos;
 • ustnike za ročnike Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20;
 • tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah;
 • manometer za vodo; 0–15 bar, razred natančnosti 1 (Pravilnik o metroloških pogojih za manometre, vakuumetre in manovakuumetre, Uradni list SFRJ, št. 30/86).

Izvajalec mora imeti pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za preizkus hidrantnih omrežij.

Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:

 • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
 • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
 • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

Potrdilo se izda v predpisani obliki.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016