Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca (23.690)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

 • proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali umetnega kamna:
  • kipov,
  • klopi in podobne opreme,
  • ploskih in visokih reliefov,
  • vaz, cvetličnih korit ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali umetnega kamna:
  • kipov, klopi in podobne opreme, ploskih in visokih reliefov, vaz, cvetličnih korit ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Izdelava in vgrajevanje stiropor betona (V primeru izdelave stiropor betona obstajata dve varianti: 1. mešanica lahkih betonov iz navadnega stiropora ali reciklata ali 2. mešanica kroglic POLITERM in betona, ki mešanico dodatno zapenijo in se enakomerno porazdelijo po celem volumnu. V SKD ni šifre, ki bi združevala obe sestavini. Izdelava sveže betonske mešanice spada v SKD 23.630. Izdelava toplotne izolacije iz stiropora spada v SKD 22.230. Primerna je tudi šifra 23.690);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015