Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje (25.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare;
  • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:
   • kondenzatorjev,
   • grelnikov napajalne vode,
   • pregrevalnikov,
   • zbiralnikov in
   • hranilnikov pare;
  • proizvodnja delov za parne kotle;
  • proizvodnja cevnih sistemov vključno z nadaljnjo obdelavo cevi, zlasti za izdelavo tlačnih cevovodov ali cevnih sistemov skupaj s projektiranjem in izgradnjo;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare;
 • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:
  • kondenzatorjev, grelnikov napajalne vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare
 • proizvodnja jedrskih reaktorjev, razen naprav za separacijo izotopov;
 • proizvodnja delov za parne kotle;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja cevnih sistemov vključno z nadaljnjo obdelavo cevi, zlasti za izdelavo tlačnih cevovodov ali cevnih sistemov skupaj s projektiranjem in izgradnjo
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015