Proizvodnja orodja za stroje (25.732)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja nožev in rezil za stroje ali za strojne naprave
  • proizvodnja kovaškega orodja: nakoval, kladiv, macol, klešč ipd.
  • proizvodnja težkega orodja za obdelavo kovin, kot so matrice za izvlekanje kovin, orodja za stiskanje, odrezavanje, preoblikovanje kovin
  • proizvodnja kalupov, modelov (razen kalupov za ingote)
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja nožev in rezil za stroje ali za strojne naprave
 • proizvodnja kovaškega orodja: nakoval, kladiv, macol, klešč ipd.
 • proizvodnja težkega orodja za obdelavo kovin, kot so matrice za izvlekanje kovin, orodja za stiskanje, odrezavanje, preoblikovanje kovin
 • proizvodnja kalupov, modelov (razen kalupov za ingote)
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja lesenih modelov in kalupov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015