Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti (25.930)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja žičnih kablov, pletenic in podobnih izdelkov, tudi izoliranih, če se ne uporabljajo kot električni vodniki
  • proizvodnja izdelkov iz žice: bodeče žice, žičnih ograj, mrež, pletiv, kovinske tkanine ipd.
  • proizvodnja žebljev, igel, sponk ipd.
  • proizvodnja vzmeti (razen za ure), kot so:
   • sestavljene listnate vzmeti, vijačne in torzijske paličaste vzmeti, listi za vzmeti
  • proizvodnja verig, razen pogonskih in rezilnih
  • oplaščene žice, elektrod za spajkanje in varjenje
  • proizvodnja tkanin iz kovinske žice
  • proizvodnja mrež in rešetk iz raztegnjene železne, jeklene ali bakrene pločevine.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja žičnih kablov, pletenic in podobnih izdelkov, tudi izoliranih, če se ne uporabljajo kot električni vodniki
 • proizvodnja izdelkov iz žice: bodeče žice, žičnih ograj, mrež, pletiv, kovinske tkanine ipd.
 • proizvodnja žebljev, igel, sponk ipd.
 • proizvodnja vzmeti (razen za ure), kot so:
  • sestavljene listnate vzmeti, vijačne in torzijske paličaste vzmeti, listi za vzmeti
 • proizvodnja verig, razen pogonskih in rezilnih
 • oplaščene žice, elektrod za spajkanje in varjenje
 • proizvodnja tkanin iz kovinske žice
Sem spada tudi:
 • proizvodnja mrež in rešetk iz raztegnjene železne, jeklene ali bakrene pločevine
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015