Proizvodnja vijačnega materiala, vezi (25.940)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

    Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

    • proizvodnja kovic, podložk in podobnih delov brez navojev;
    • proizvodnja vijačnega materiala: vijakov, matic, navojnih čepov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Sem spada:
  • proizvodnja kovic, podložk in podobnih delov brez navojev;
  • proizvodnja vijačnega materiala: vijakov, matic, navojnih čepov;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015