Proizvodnja glasbil (32.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja godal;
  • proizvodnja glasbil s klaviaturo, tudi avtomatskih klavirjev;
  • proizvodnja orgel in harmonijev;
  • proizvodnja harmonik in podobnih instrumentov, tudi orglic;
  • proizvodnja pihal, trobil;
  • proizvodnja brenkal;
  • proizvodnja tolkal;
  • proizvodnja elektronskih glasbil;
  • proizvodnja glasbenih skrinjic, lajn, mehaničnih pojočih ptičkov ipd.;
  • proizvodnja delov glasbil ter druge glasbene opreme: metronomov, glasbenih vilic, ustnikov, dušilcev;
  • proizvodnja valjev za glasbene avtomate ipd.;
  • proizvodnja rogov, piščalk in drugih piskal, tudi za signaliziranje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja godal
 • proizvodnja glasbil s klaviaturo, tudi avtomatskih klavirjev
 • proizvodnja orgel in harmonijev
 • proizvodnja harmonik in podobnih instrumentov, tudi orglic
 • proizvodnja pihal, trobil
 • proizvodnja brenkal
 • proizvodnja tolkal
 • proizvodnja elektronskih glasbil
 • proizvodnja glasbenih skrinjic, lajn, mehaničnih pojočih ptičkov ipd.
 • proizvodnja delov glasbil ter druge glasbene opreme: metronomov, glasbenih vilic, ustnikov, dušilcev
 • proizvodnja valjev za glasbene avtomate ipd.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja rogov, piščalk in drugih piskal, tudi za signaliziranje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015