Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo (32.400)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja lutk, punčk ipd. ter delov, dodatkov in oblačil zanje;
  • proizvodnja medvedkov in igrač v obliki živali;
  • proizvodnja različnih igrač s kolesi, namenjenih za vožnjo, tudi plastičnih triciklov;
  • proizvodnja glasbil;
  • proizvodnja različnih namiznih družabnih iger;
  • proizvodnja igralnih kart;
  • proizvodnja biljardnih miz, igralnih avtomatov z žetoni, naprav in opreme za igre na srečo;
  • proizvodnja elektronskih iger, npr. šaha ipd.;
  • proizvodnja različnih modelov, npr. električnih vlakcev, elementov za sestavljanje;
  • proizvodnja sestavljank ipd.;
  • proizvodnja napihljivih igračk, balončkov, bazenčkov ipd.;
  • proizvodnja steklenih in keramičnih igrač;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • ročno izdelane igrače in lutke;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada: Sem spada:
 • proizvodnja lutk, punčk ipd. ter delov, dodatkov in oblačil zanje
 • proizvodnja medvedkov in igrač v obliki živali
 • proizvodnja različnih igrač s kolesi, namenjenih za vožnjo, tudi plastičnih triciklov
 • proizvodnja glasbil
 • proizvodnja različnih namiznih družabnih iger
 • proizvodnja igralnih kart
 • proizvodnja biljardnih miz, igralnih avtomatov z žetoni, naprav in opreme za igre na srečo
 • proizvodnja elektronskih iger, npr. šaha ipd.
 • proizvodnja različnih modelov, npr. električnih vlakcev, elementov za sestavljanje
 • proizvodnja sestavljank ipd.
 • proizvodnja napihljivih igračk, balončkov, bazenčkov ipd.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja steklenih in keramičnih igrač
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015