Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov (32.500)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o medicinskih pripomočkih

 • Pravne ali fizične osebe, registrirane v RS za opravljanje dejavnosti izdelave medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti pri Uradu Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke vpisati v register izdelovalcev oz. dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. v register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v RS.

  Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih predpiše pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino.

Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja ortopedskih in protetičnih pripomočkov:
   • bergel, ortopedskih pasov in suspenzorjev, opornic,
   • umetnih vezi in drugih umetnih delov telesa,
   • ortopedske obutve
  • proizvodnja medicinskih termometrov
  • proizvodnja stekel za očala, kontaktnih leč, zaščitnih in sončnih očal ter očal za korekturo vida
  • proizvodnja medicinskega, stomatološkega in veterinarskega pohištva operacijskih miz, bolniških postelj z mehanskimi dodatki, stomatoloških stolov z mehanskimi dodatki
  • popravila in vzdrževanje proizvodov iz tega podrazreda
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Sem spada:
  • proizvodnja instrumentov in pripomočkov za potrebe medicine, kirurgije, stomatologije in veterine;
  • proizvodnja zobnih zalivk in cementov in podobnih dentističnih materialov;
  • proizvodnja cementov za kosti;
  • proizvodnja pečic za laboratorije (tudi zobotehnične);
  • proizvodnja laboratorijskih sterilizatorjev, destilatorjev, centrifug ipd.;
  • proizvodnja injekcijskih brizgalk, medicinskih igel, katetrov, kanil, zrcal, plošč in vezi za kosti ipd.;
  • proizvodnja kirurških kompres in sterilnih kirurških niti;
  • proizvodnja zobozdravniških instrumentov;
  • izdelava umetnih zob, mostičkov in protez;
  • proizvodnja mehanskih terapevtskih pripomočkov, masažnih naprav, pripomočkov za psihološko testiranje, za ozonsko terapijo, za terapijo s kisikom, za umetno ventilacijo;
  • proizvodnja ortopedskih in protetičnih pripomočkov:
   • bergel, ortopedskih pasov in suspenzorjev, opornic, umetnih vezi in drugih umetnih delov telesa, ortopedske obutve;
  • proizvodnja medicinskih termometrov;
  • proizvodnja stekel za očala, kontaktnih leč, zaščitnih in sončnih očal ter očal za korekturo vida;
  • proizvodnja umetnih očes;
  Sem spada tudi:
  • proizvodnja medicinskega, stomatološkega in veterinarskega pohištva operacijskih miz, bolniških postelj z mehanskimi dodatki, stomatoloških stolov z mehanskimi dodatki;
  • popravila in vzdrževanje proizvodov iz tega podrazreda;
  Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
  Sem spada:
  • Polnjenje medicinskih aparatov - dihalnih aparatov s kisikom;
  • Zobotehnični laboratoriji - storitve;
  • Vzmetni zatiči - vgradni elementi zobne protetike;
  • Umetni zobje (keramični, porcelanasti) - izdelava;
  • Sestavljanje vrečk za urin oz. kri;
  • Vzdrževanje medicinskih aparatov;
  Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

  Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015