Izposoja čolnov in drugih plavajočih naprav

Dejavnost dnevnega izposojanja čolnov, plavajočih naprav ter vodnih skuterjev, namenjenih za šport in razvedrilo, se lahko opravlja le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma upravne enote.

Izposojevalci plovil, opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo z vidika varstva pred utopitvami upoštevati še:

  • da mora biti izposojanje opreme in sredstev prilagojeno vremenskim in vodnim razmeram;
  • da se oprema in sredstva ne izposojajo osebam, mlajšim od 15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo;
  • da so oprema in sredstva ob izdaji tehnično brezhibna, uporabniki pa seznanjeni z osnovami uporabe;
  • da se oprema in sredstva ne izdajajo osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo;
  • da med delovnim časom izposojevalnice zagotovijo stalen nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Izposojevalci plovil opreme in sredstev morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 02. 07. 2014