Druga govedoreja

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Pod dejavnost druga govedoreja spada:

  • vzreja in reja klavnega goveda,
  • pridobivanje bikove sperme.

Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik govedi registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik govedi mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register govedi (CRG), ter da žival vedno spremlja potni list. Imetnik je dolžan voditi register govedi na gospodarstvu (RGG).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015