Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme zajema pravilno uporabo metod in tehnik ocenjevanja vrednosti, ki so potrebne za strokovno in objektivno ocenitev vrednosti strojev in opreme.

Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme se najpogosteje izvaja z namenom ugotavljanja vrednosti premoženja zaradi nakupa ali prodaje, ob likvidaciji podjetja in stečajnih postopkih, za ugotavljanje vrednosti stvarnega vložka v osnovna sredstva pri ustanavljanju podjetja, pri postopkih dedovanja.

Za opravljanje dejavnosti je potrebno izpolnjevati pogoje za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 14. 11. 2014