Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Izvajanje rednih in izrednih overitev

Izvajanje rednih in izrednih overitev opravlja Urad RS za meroslovje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga imenuje Urad (v nadaljevanju: imenovana oseba). Usposobljenost za delovanje mora imenovan oseba dokazati z veljavno akreditacijsko listino.

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom.

Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Redno overitev merila zagotvi njegov imetnik. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila. Zagotovi jo tisti, ki je merilo popravila oziroma predelal.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 05. 2015