Ugotavljanje skladnosti meril

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Ugotavljanje skladnosti meril izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je priglašena na Uradu za meroslovje (v nadaljevanju priglašen organ), Postopek ugotavljanja skladnosti se začne na podlagi zahteve za odobritev tipa merila, ki ga na organ vloži proizvajalec ali njegov zastopnik.

Priglašen organ v postopku ugotavljanja skladnosti merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo.

Priglašen organ izvaja naslednje načine ugotavljanja skladnosti meril oziroma module:

 • modul A: izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje
 • modul A1: izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu
 • modul B: pregled tipa
 • modul C: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje
 • modul C1: izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu
 • modul D: izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka
 • modul D1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka
 • modul E: izjava skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka
 • modul E1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja
 • modul F: izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja proizvodov
 • modul F1: izjava o skladnosti na podlagi overjanja
 • modul G: izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila
 • modul H: izjava o skladnosti na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti
 • modul H1: izjava o skladnosti na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti in pregleda 

Priglašen organ izvaja naslednje načine ugotavljanja skladnosti neavtomatskih tehnic:

 • tipski pregled Evropske skupnosti,
 • neposredna overitev posamičnega merila Evropske skupnosti
 • overitev Evropske skupnosti,
 • izjava Evropske skupnosti o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje).

Ugotavljanje skladnosti meril se izvaja tako na nacionalni ravni kot na evropski.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 03. 11. 2014