Zastopanje s področja modelov in znamk

V določenih postopkih pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) lahko stranke zastopajo zastopniki za modele in znamke. Dejavnost zastopnika za modele in znamke zajema zastopanje strank le v tistih postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami za neživilske proizvode. 

Zastopnik za modele in znamke je lahko:

  • Oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu 
  • Odvetnik ali odvetniška družba 
  • Pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu. 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2020